ייעוץ משכנתאות מקצועי

משכנתא הינה הלוואה הנלקחת כנגד נכס פרטי.זאת אומרת, הבית משמש כערבות או בטוחה כנגד הכסף שנלקח מהבנק. ישנם כמה סוגים של משכנתאות .